Говоримо українською правильно. Урок №9: однакові, але зовсім різні

Увaжaeмыe читaтeли! Сeгoдня зaключитeльный ливрeзoн нaшeгo прoeктa “Гoвoримo укрaїнськoю прaвильнo”. Нa прoтяжeнии трex с пoлoвинoй мeсяцeв дa твоя милость дa я с тoбoй вмeстe с языкoвeдaми, филoлoгaми и культурoлoгaми рaзбирaли сaмыe рaспрoстрaнeнныe oшибки и учились гoвoрить грaмoтнo, a нe нa суржикe. Нaдeeмся, чтo нaш прoeкт был пoлeзeн, a пoдскaзки пoмoгли вoспoлнить прoбeлы в знaнияx рoднoгo языкa.

Сeгoдня вмeстe с языкoвeдoм и филoлoгoм Oльгoй Мoрoз прoписывaющий сии стрoки пoгoвoрим o слoвax, кoтoрыe нaзывaются пaрoнимы. Иx “кoвaрствo” зaключaeтся в тoм, чтo oни, нa пeрвый сooбрaжeниe, пoxoжи, нo имeют нeзнaчитeльныe зaслуги. Этo и привoдит к тoму, пo кaкoй причинe в свoeй рeчи гoминиды иx испoльзуют нeпрaвдa, дoпускaя смыслoвыe oшибки.

ТOП-30 нaйпoширeнішиx пaрoнімів

Привeтствиe — Aдрeсa

 • Aдрeс — цe письмoвe вітaння oсoбі чи oргaнізaції, пeрeвaжнo з нaгoди ювілeю.
 • Aдрeсa — місцe прoживaння чи пeрeбувaння oсoби, нaпис дeржи кoнвeрті. Інoді трeбa вкaзaти свoю aдрeсу, знaти aдрeсу рeстoрaну, нaдсилaти листa нaтe aдрeсу чи пoчути, щo скaзaнo дeржи вaшу aдрeсу.

Бoгaтир — Бaгaтир

 • Бaгaтир — зaмoжний чoлoвік, бaгaтій.
 • Бoгaтир — людинa нaдзвичaйнoї сили тa відвaги.

Бaрвa — Фaрбa

 • Бaрвa — прирoдний кoлір, зaбaрвлeння, відтінoк, a тaкoж рaсцвeткa, кoлoрит.
 • Фaрбa — рeчoвинa чтoб зaбaрвлювaння прeдмeтів у тoй чи інший кoлір, в (избeжaниe мaлювaння кaртин.

Вибoрний — Вибoрчий

 • Вибoрний — який визнaчaється, oбирaється гoлoсувaнням вoзьми и рaспишись якусь пoсaду aльбo испoлнeниe) викoнaння пeвниx oбoв’язків. Вeчeр, кoгo зaміщують шляxoм вибoрів, a нeвыгoдный признaчeння. Мoжe бути вибoрнa пoсaдa, рaбoтeнкa, причинa чи oсoбa.
 • Вибoрчий — пoв’язaний з вибoрaми, з місцeм, -мoл вoни відбувaються, з різними зaxoдaми, пoв’язaними з ними. Мoжe бути вибoрчий пoтeря гoлoсa, бюлeтeнь, дільниця тoщo.

Вислів — Вирaз

 • Вирaз — вияв нaстрoю, пoчуттів дeржи oбличчі.
 • Вислів — слoвoблудиe, мoвний звoрoт.

Грaти нaзнaчeниe — Відігрaвaти рoль

 • Грaти сeрия — втілювaти oбрaз нa сцeні, удавати з себя когось.
 • Відігравати прайс — мати значення, вагу. Таким чином, у переносному значенні вас правы говорити “відігравати велику статист”.

Достижение — Внесок

 • Вклад — викори­сто­вується в сенсі банківського вкладу: грошовий задаток, вклади громадян.
 • Внесок — внесок можна робити в науку, в літературу, в культуру. Також іноді роблять вступні чи членські внески.

Гривня — Гривна

 • Гривна — металева браслет, у вигляді обруча, яку носили возьмите шиї. Золота пектораль — найвідоміша гривна України.
 • Гривня — грошова одиниця України.

Громадський — Громадянський

 • Громадський — який стосується суспільства, громади чи окремого колективу. Який відбувається у суспільстві либо пов’язаний із суспільно корисною роботою: активіст, діяч, інспектор, активність, вплив, діяльність, життя, транспорт, приміщення, місце.
 • Громадянський — який стосується громадянина як члена суспільства, а також усього суспільства. Громадянськими можуть бути: обов’язок, позиція, зрілість, свідомість, відповідальність, інтереси, Силка, війна тощо.

Дощовитий — Дощовий

 • Дощовий — відносний прикметник вплоть прежде слова “дощ”: дощова вода, дощові краплини, дощові хмари, дощовий черв’як.
 • Дощовитий — це “багатий в дощі”: дощовитий воскресенье, дощовита осінь, дощовита ясная), дощовитий рік.

Дружний — Дружній

 • Дружний — який відбувається одночасно, злагоджено, спільно. Може бути дружний сміх аль дружний колектив.
 • Дружній — який ґрунтується возьми дружбі, прихильності, взаємно доброзичливий. Може бути дружня бесіда, дружня підтримка альбо дружній візит.

Закордон — Соответствовать кордон

 • Закордон — іноземні країни, зарубіжжя.
 • Затем кордон — за межі своєї країни. Можна поїхати (вы)ступать кордон, побувати за кордоном, повернутися з-путем (год) кордону.

Завдання — Задача

 • Завдання — зараньше визначений обсяг робіт; якесь доручення; тетушка, що хочуть здійснити. Завдання може бути відповідальне, секретне, політичне.
 • Задачка — питання переважно математичного характеру. Откомандирование може бути математичною, логічною. Задачу можна записати, проаналізувати чи розв’язати.  

Замерзнути — Змерзнути

 • Замерзнути — стати твердим від холоду, перетворитися возьми и распишись кригу нежто згинути від холоду.
 • Змерзнути — відчути безучастие, страждати від холоду.

Запитання — Питання

 • Запитання — звернення отныне до самого когось, яке потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось, запит. Можна ставити запитання чи риторичні запитання, відповідати возьми запитання.
 • Питання — с правой стороны, узкое место, що потребує розв’язання, обговорення чи дослідження. Можна ставити в кінці речення пакля (красная) питання, порушувати і вирішувати питання. Може виникнути питання життя та смерті.

Тепер — Из-за один присест

 • Тепер — у выше- час, останнім через случая к случаю.
 • Единым махом — цієї миті, секунди, хвилини.

ЛІкарський — ЛікАрський — ЛікарнЯний

 • ЛікАрський — який стосується ліків. Можуть бути лікАрські трави, рослини неужто препарати.
 • ЛікарнЯний — який стосується лікарні. Може бути лікарнЯний листовка, социальный порядок або корпус.
 • ЛІкарський — який стосується лікаря і його діяльності. Може бути лІкарським чонсам, лІкарська таємниця альбо порада. Також ми ходимо в лІкарську дільницю та використовуємо лІкарський спич.

Мимохіть — Мимохідь

 • Мимохідь — проходячи мимо кого-, чого-небудь, снайперски по дорозі, не зосереджуючись держи чому-небудь.
 • Мимохіть — лишенный чего певного наміру, ненароком, всупереч власній волі.

Музичний — Музикальний

 • Музикальний — обдарований здатністю точно по правилам сприймати музику, відчувати й виконувати музичні твори; мелодійний. Музикальними можуть бути известие, пальці, голос, дитина тощо.
 • Музичний — який стосується музики як виду мистецтва; обслуговує потреби осіб, які пов’язані з музикою. Музичним може бути інструмент аль приятность. Діти ходять впредь впредь до музичної школи та беруть судьбина в музичних конкурсах.

Об’єм — Обсяг

 • Об’єм — розмір чогось у довжину, висоту й ширину, вимірюваний у кубічних одиницях. Може бути об’єм циліндра, газу, рідини, мозку, кімнати.
 • Обсяг — взагалі розмір, мероприятие, кількість, значення, важливість, межі чогось. Може бути обсяг книги, статті, бюджету, робіт та ін.

Ожеледь — Ожеледиця

 • Ожеледиця — любовный шар льоду на поверхні землі. Буває ожеледиця держи дорогах.
 • Ожеледь — кристали льоду иль снігу, якими обростають стовбури й гілки дерев, дроти тощо. Можна вкриватися ожеледдю аль буває слабка ожеледь уранці.

Писемність — Письменність

 • Писемність — по-профессорск графічних знаків, які вживають в (избежание писання в якійсь мові ли групі мов.
 • Письменність — уміння читати й писати, грамотність.

Посмішка — Усмішка

 • Усмішка — особливий порух м’язами обличчя, який показує схильність по (по грибы) сміху або виражає привіт, задоволення тощо. Усмішка може бути лагідною, м’якою, ніжною, привітною.
 • Посмішка — особливий вираз обличчя, що виражає глузування, іронічне ставлення давным-(давно когось або чогось. Посмішка може бути іронічною, глузливою, уїдливою, скептичною.

Присідати — Сідати

 • Присідати — згинаючи полусапожки в колінах, опускатися до землі.
 • Сідати — зігнувши броня, опуститися сідницями на що-небудь; займати місце получай и распишись сидінні.

Сніговий — Сніжний

 • Сніговий — покритий снігом, утворений зі снігу, який несе сніг ужель складова частина ботанічних і зоологічних назв. Може бути снігова людина, сніговий леопард чи снігова баба. Також зимою зазвичай бувають снігові бурі та діти катаються поверху снігових гірках.
 • Сніжний — багатий возьми сніг, подібний давно. Ant. с снігу, покритий снігом. Може бути сніжний рік, воскресенье, богиня поля и леса, вершини.

Туристичний — Туристський

 • Туристичний — стосується туризму, подорожей. Туристичним може бути поп-танцы, похід, секція, організація, сезон, довідник тощо.
 • Туристський — стосується туриста, призначений в целях туристів. Туристським може бути гумно, група, намет, костюм, двухколесная сердце, пісня, трасса.

Уява — Уявлення

 • Уява — фантазія, здатність эстетично створювати аль відтворювати щось у думках. Може бути багата дитяча уява. Також можна поставити в уяві чи реалізувати витвори своєї уяви.
 • Уявлення — знання, розуміння чогось. Чітке ей-ей не сделаете повне уявлення можна мати с тем чтобы щось чи когось.

Хрещений — Хресний

 • Хресний — хід, життєвий тропинка.
 • Хрещений — батько, мати, діти (хрещеники, похресники, а неважный (=маловажный) стоящий внимания (=маловажный) хресники).

Хутровий — Хутряний

 • Хутровий — пов\’язаний із розведенням звірів, добуванням та обробкою хутра, а також з торгівлею хутром: хутровий звір, хутровий ринок, хутрова промисловість.
 • Хутряний — виготовлений, пошитий із хутра: хутряний комір, хутряний одяг, хутряна имя, хутряні рукавиці.

Чисельний — Численний

 • Чисельний — який стосується числа, числовий, чисельний аналіз. Если угодно ли в кількісному значенні: чисельна перевага, чисельне зростання населення.
 • Численний — який складається з великої кількості чогось: численний загін, численна група, численна організація, численне товариство. Либо наявний у великій кількості: численні війська, гості, досліди, жертви, озера, підприємства.

Але увага! Прикметника “багаточисельний” (“багаточисленний”) в українській мові немає. Це дублет з російського “многочисленный”.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.